.

BRUGSE TELEVISIE :   FRAGMENT TESTOPNAME


HTML5 MP4 versie / surf verder naar onder om de Flash (.flv) versie) te bekijken.

In voorbereiding : De tekst bij de "Brugse Televisie"


Ondersteunt je browser HTML5 MP4 niet : hieronder is de Flash (.flv) versie) te bekijken.

The player will show in this paragraph