Op tablet deze pagina vergroten door met de vingers in een beweging naar links en rechts te vegen
NAAR MENU VAN HET NORBERT AUTEUR / REDACTEUR FOTOALBUM :

met anitra in rome
 
De Italiaanse schoonheid Anitra speelt de hoofdrol in een bijzonder leuk vakan- tieverhaal dat Norbert (onder pseu- doniem Bert Vranny) in het begin van de jaren zestig schreef voor het tijdschrift "DEA". Een houtskooltekening van Anitra (zie kopie rechts) tekende Norbert voor het blad maar besloot die toch niet te publiceren. In ons multimedia wereldje is het prettig   om nog eens wat te kun- nen lezen, dus...

 

SCHRIJVEN DOET BLIJVEN

3 toneelstukken, tientallen gedich-ten, honderden liedjesteksten, arti-kels, voordrachten, radioconferen-ces, scetches, scenario's voor shows, massaspelen en culturele manifestaties : dit alles schreef Nor-bert en meestal gebruikte hij hier- voor diverse literaire schuilnamen...

 
 
         uit deze tijd 1962                    
         xenofoon / lino theo humblet

        
     

vriendelijk
opgedragen
aan al
diegenen
die het
goed menen

maak een gedicht
zei hij
trok zijn kort gezicht
opzij
en spotte met zijn vingers
 
achter mijn rug
is twee verdiepingen
plaats en tijd
om hard te lachen
 
mijn deur luistert
onbegrepen naar
die ogen druipend
van venijnige nieuw
schierigheid
 
een zee van wit
azuur overstroomt
het vuil bestapte
perron van mijn woorden
 
die steen
ziet in zijn vierkant
slechts het blanke blauw
de mens
ogen staren diep
door al het vloeibare
naar mijn bemorste grond
 
lach nu
dank u

              uit deze tijd 1964
            bert vranny  /  lino theo  humblet

      fascination

door die rattekop
is 't warm zegt
mijn bloed en stroomt
voor
  in
door
de liefde van mijn hart
omhoog
zeggen mijn aderen
en duwen het bloed
naar het vrieskoude hoog
gebergte van mijn  koel hoofd
dat balanceert op
        de
dunne koord
van een verschrompeld
milieu
waar het niet eerlijk zijn kan
omdat de lucht er te dun is
waar het niet heerlijk zijn kan
omdat de schijn er te heilig is
onmogelijk
zeggen andere hoofden
de ware liefde
die zware liefde
vervloekt nog aan toe
ik
hou van je

       + Met Anitra
          ln Rome...

      ----------------------------
       + Schrijven
          doet blijven

      ----------------------------
      
+ Gedicht :
          Onmacht

      ----------------------------
       + Gedicht :
          Fascination
 
      ----------------------------
       + ...
          ...
copyright euromediArts  |  alle rechten voorbehouden  | 
Qgedeeltelijke of gehele overname van teksten en/of grafiek slechts na schriftelijke toelating
norbert web  |  design en grafiek : roger vanneste  |  redactie : jan dooms
surf naar de tekstpagina's sitemap  :   of de fotoalbum sitemap  :  
norbert op facebook (als Norbert VS)  :   nieuw op het norbert web  :